Tietosuoja- ja rekisteriseloste 5.9.2021

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä:
Kauneushoitola Onnentunne, 3272084-6
Leiviskätie 2 A, 00440 HELSINKI
045 164 9638
varaukset@onnentunne.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Heidi Törnqvist
Leiviskätie 2 A, 00440 HELSINKI

Rekisterin nimi:
Kauneushoitola Onnentunteen asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvät sivustot:
www.onnentunne.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin tai muihin aiheellisiin yhteydenottoihin.

Rekisterin tietosisältö:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden, kuten yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien oppaiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä, perusteella. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
– rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti, yhteyshenkilön nimi
– tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja asiakkaalle soveltuvista tuotteista

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista, verkkokauppaoston yhteydessä sekä rekisteröidyttäessä uutiskirjeen tilaajaksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja yksityisyys:
Sivustoilla ei säilytetä käyttäjän pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.
Kauneushoitola Onnentunne ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja luovutetaan vain voimassaolevan lainsäädännön velvoittavissa rajoissa viranomaisille tai vastaaville tahoille. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet
Sivustoilla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja onnentunne.fi-sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Voit poistaa eväste-toiminnon käytöstäsi selaimesi asetuksista. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Huomaa kuitenkin, että jos päätät kytkeä eväste-toiminnon pois päältä, saattaa se vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

Käytämme Google Analytics verkkoanalytiikkatyökalua tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään ensisijaisesti, jotta voimme analysoida kävijämääriä ja sisällön kiinnostavuutta.

Tätä toiminnallisuutta varten Google asettaa selaimeesi evästeen, jonka kautta analysointi tapahtuu. Analytiikkatiedot ovat anonyymejä, eikä sivuston käyttäjien henkilökohtainen tunnistaminen ole mahdollista.

Googlen evästeistä voit lukea lisää täältä: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi


Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
ATK:lla kerättävät tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain kauneushoitola Onnentunteen palveluksessa olevat tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Asiakastiedot ovat vain kauneushoitola Onnentunteen käyttöön tarkoitettuja ja salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kauneushoitola Onnentunne
Leiviskätie 2 A
00440 HELSINKI

Oikeus tietojen korjaamiseen
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisterinpitäjä tekee toivotut muutokset.

Rekisteröidyn kielto-oikeus:
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Heidi Törnqvistille puhelimitse numeroon 045 164 9638, kirjeitse osoitteeseen Kauneushoitola Onnentunne, Leiviskätie 2 A, 00440 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen varaukset@onnentunne.fi

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla heidi@onnentunne.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 5.9.2021