Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä:
Kauneushoitola Onnentunne, 2567260-4
Leiviskätie 2 A, 00440 HELSINKI
045 164 9638
varaukset@onnentunne.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Heidi Törnqvist
Leiviskätie 2 A, 00440 HELSINKI

Rekisterin nimi:
Kauneushoitola Onnentunteen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin tai muihin aiheellisiin yhteydenottoihin.

Rekisterin tietosisältö:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
– rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti, yhteyshenkilön nimi
– tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja asiakkaalle soveltuvista tuotteista

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Kauneushoitola Onnentunne ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja luovutetaan vain voimassaolevan lainsäädännön velvoittavissa rajoissa viranomaisille tai vastaaville tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet
Käytämme Google Analytics verkkoanalytiikkatyökalua tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään ensisijaisesti, jotta voimme analysoida kävijämääriä ja sisällön kiinnostavuutta.

Tätä toiminnallisuutta varten Google asettaa selaimeesi evästeen, jonka kautta analysointi tapahtuu. Analytiikkatiedot ovat anonyymejä, eikä sivuston käyttäjien henkilökohtainen tunnistaminen ole mahdollista.

Googlen evästeistä voit lukea lisää täältä: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi


Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
ATK:lla kerättävät tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain kauneushoitola Onnentunteen palveluksessa olevat tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Asiakastiedot ovat vain kauneushoitola Onnentunteen käyttöön tarkoitettuja ja salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kauneushoitola Onnentunne
Leiviskätie 2 A
00440 HELSINKI

Rekisteröidyn kielto-oikeus:
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Heidi Törnqvistille puhelimitse numeroon 045 164 9638; kirjeitse osoitteeseen Kauneushoitola Onnentunne, Leiviskätie 2 A, 00440 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen varaukset@onnentunne.fi